Hải Dương triển khai tiêm vaccine Vero Cell diện rộng

Thứ Ba, 07-09-2021, 11:50
Kiểm tra sức khỏe tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 cho người cao tuổi ở TP Hải Dương.

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương triển khai chủ trương của tỉnh về việc đăng ký đối tượng tiêm vaccine phòng Covid-19 Vero Cell do Sinopharm sản xuất.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, người lao động về vaccine Covid-19 Vero Cell do Sinopharm sản xuất. Thống kê số lượng đăng ký tiêm vaccine Vero Cell cho các đối tượng.

Nhóm ưu tiên số 1: Lái xe, phụ xe tải, xe khách; lái xe taxi, xe dịch vụ.

Nhóm ưu tiên số 2: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Nhóm ưu tiên số 3: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp;

Nhóm ưu tiên số 4: Người dân trên địa bàn đăng ký tiêm chủng vaccine.

Các địa phương lập danh sách chi tiết đối tượng dự kiến tiêm vaccine Covid-19 Vero Cell theo mẫu đăng ký lưu tại địa phương để chuẩn bị triển khai tiêm chủng.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, thống kê danh sách đối tượng thuộc “nhóm ưu tiên số 2” có nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; gửi số lượng thống kê và danh sách về Ban Chỉ đạo cấp huyện trên địa bàn của doanh nghiệp để tổng hợp chung vào danh sách của các huyện, thị xã, thành phố.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, thống kê đối tượng thuộc các nhóm ưu tiên số 1, 3 và 4 (bao gồm cả nhóm đối tượng do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cung cấp); gửi bảng tổng hợp thống kê số lượng đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 Vero Cell do Sinopharm sản xuất theo mẫu (do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp huyện ký, đóng dấu) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 17 giờ ngày 10/9/2021.

QUỐC VINH