Hải Dương triển khai điều trị bệnh nhân F0 tại nhà

Thứ Bảy, 08-01-2022, 16:43
Phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Ngày 8/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đã triển khai kế hoạch điều trị bệnh nhân F0 tại nhà ở các xã, phường: Nam Đồng, Ngọc Sơn, Tiền Tiến, Hải Tân, Tân Bình, Ngọc Châu, Hải Tân, Cẩm Thượng và Thạch Khôi.

15 trường hợp F0 ở thành phố Hải Dương đang được theo dõi, điều trị tại nhà là những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và đáp ứng được các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng linh hoạt theo phương châm 4 tại chỗ, thành phố Hải Dương đã thành lập 25 trạm y tế lưu động, 209 tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 cộng đồng với hơn 700 thành viên.

Thành viên các trạm y tế lưu động và các tổ y tế mới thành lập được tập huấn quy trình phòng, chống dịch bệnh và điều trị bệnh nhân F0 tại nhà như: điều trị trường hợp F0 thể nhẹ; kỹ năng chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; rà soát các hộ gia đình có đủ điều kiện và không đủ điều kiện cách ly y tế cho trường hợp F1; sử dụng phần mềm quản lý, điều trị bệnh nhân F0 tại nhà; tư vấn, điều trị, xử lý môi trường, xử lý rác thải khi điều trị bệnh nhân F0… và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

NGUYỄN QUỐC VINH