Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi bị phê bình vì chậm chi trả chế độ cho cán bộ y tế tham gia chống dịch

Thứ Ba, 07-12-2021, 16:06
Quảng Ngãi cần khẩn trương chi trả chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ y tế tham gia chống dịch.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê bình 2 lần vì chậm trễ chi trả chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ y tế tham gia chống dịch và mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 7/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 6625/UBND-KTTH về việc kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phê bình Giám đốc Sở Y tế chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế trong năm 2021.

Công văn nhấn mạnh: Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm và bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định để Sở Tài chính thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bố trí kinh phí cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế để chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định trước ngày 20/12. Trường hợp chậm trễ, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc chi trả chế độ, chính sách đặc thù cho các đối tượng thuộc ngành y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Trước đó, ngày 11/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cũng đã ký ban hành Công văn số 6044/UBND-KGVX phê bình Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến trong việc chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình 2 lần.

HIỂN CỪ