Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm Covid lần 2 cho toàn bộ người dân xã Mão Điền

Thứ Tư, 12-05-2021, 14:13
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn số 1361/UBND-KGVX gửi Sở Y tế và huyện Thuận Thành về việc xét nghiệm diện rộng cho đối tượng F2 trên địa bàn huyện Thuận Thành và xét nghiệm lần 2 cho người dân xã Mão Điền (Thuận Thành). 

UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý với đề nghị của Sở Y tế tại công văn số 1241/SYT-NVY ngày 10-5.

Theo đó, từ ngày 13 đến 14-5 sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho toàn bộ người dân thuộc xã Mão Điền. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà (F2) trên địa bàn huyện Thuận Thành.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Thuận Thành tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư
THÁI SƠN