Ủy ban Mặt trận các tỉnh duyên hải miền trung tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội

Thứ Sáu, 03-12-2021, 14:12
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 3/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Cụm thi đua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh duyên hải miền trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021.

Năm 2021, Ủy ban Mặt trận các tỉnh duyên hải miền trung đã phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác Mặt trận của các tỉnh đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tham gia thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm đúng luật định, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Đối với việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, đã vận động được nguồn đóng góp của các đơn vị hảo tâm là hơn 64 tỷ đồng. Các đơn vị trong cụm thi đua đã ủng hộ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng) cho các hộ nghèo tại xã Suối Trai, xã Sơn Phước và xã Cà Lúi (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Năm 2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia vận động các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Mặt trận các địa phương trong cụm thi đua đã vận động được hơn 361 tỷ đồng và nhiều hiện vật. 

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên trong năm, việc duy trì tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân; hoạt động đối ngoại nhân dân gặp nhiều khó khăn…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đề nghị: Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền trung tiếp tục đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành những phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.

Mỗi địa phương cần có giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” phù hợp trong giai đoạn mới, bảo đảm thực chất, hiệu quả đối với người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 phải chủ động xây dựng các hoạt động mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối thoại nhân dân để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về nguồn lực, kinh nhiệm của các cá nhân, tổ chức quốc tế cho công tác phòng, chống dịch của nước ta.

TRÌNH KẾ