Tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn khoảng 5,35%

Chủ Nhật, 30-12-2018, 13:46

NDĐT- Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước dự kiến còn khoảng 5,35%.

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35%, giảm 1,35% so với cuối năm 2017.

Theo đó, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%, tương đương mức giảm khoảng 5% so với cuối năm 2017. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với năm 2017.

Trong năm 2019, sẽ tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 đến 4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020. Cùng với đó, cần thực hiện cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5% lần so với cuối năm 2015. Riêng thu nhập của hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp hai lần.

Ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, cho hay, hiện nay, có tám huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. 14 huyện không còn được hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a nữa. Theo Quyết định 1722/2016 của Chính phủ và theo Nghị quyết 30a, phấn đấu đến năm 2020, 50% số huyện thuộc diện Nghị quyết 30a ra khỏi tình trạng khó khăn. Sau nhiều năm thực hiện và căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, mục tiêu đến năm 2020 có 50% số huyện nghèo ra khỏi diện 30a là có thể đạt được. Tuy nhiên, các huyện đặc biệt khó khăn vẫn phải tiếp tục đầu tư như Mường Lát (Thanh Hóa), Bác Ái (Ninh Thuận)…

Tương tự đối với các xã, mục tiêu 30% số xã khó khăn ra khỏi tình trạng khó khăn kết quả sẽ đạt được cao hơn. Các địa phương thông tin rằng, bảo đảm đến năm 2020, số các xã này đều đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới và “xấp xỉ” xã nông thôn mới. Thậm chí, với khoảng 500 xã thuộc diện Chương trình 135, mục tiêu đến năm 2020, có thể đạt được từ 20% đến 30% ra khỏi tình trạng khó khăn.

NGÂN ANH