Triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ Hai, 14-12-2020, 00:38

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, rà soát, cập nhật nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm phù hợp quy định của Luật Đầu tư PPP (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) và pháp luật có liên quan. 

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 53,7 km, tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng dự án khoảng 588,5 ha. Sau khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phối hợp lập khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và trình Thủ tướng phê duyệt triển khai thực hiện.

PV