Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Thứ Ba, 14-07-2020, 21:14
Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Ngày 14-7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chúc đồng chí Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đóng góp và mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng.

Được biết, đến thời điểm 30-6 năm nay, số người tham gia BHXH đạt gần 16 triệu người, tương đương khoảng 32,3% lực lượng lao động. Số người tham gia BHYT đạt gần 86 triệu người, tương đương 89% dân số. Số người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT không ngừng tăng. Quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn, chỉ sau ngân sách nhà nước.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển của ngành BHXH Việt Nam đến nay đã đạt được nhiều kết quả thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đã tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cùng với những khó khăn, thách thức phát sinh, đòi hỏi ngành phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn nữa.

Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; trong đó tập trung: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo định hướng của Đảng và Chính phủ. Cùng với đó, triển khai quyết liệt thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, phát triển đối tượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm công vụ và kỷ cương, kỷ luật của ngành để BHXH thực sự trở thành trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

XUÂN ANH