Tổng quan dự án đường cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021-2025

Thứ Năm, 20-01-2022 09:05

Mới đây, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025; đầu tư xây dựng khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Dự án gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Tổng quan dự án đường cao tốc bắc - nam phía đông giai đoạn 2021-2025 -0
BÔNG MAI