Tỉnh Hà Nam phấn đấu trong năm 2022 tự cân đối ngân sách

Thứ Tư, 01-12-2021, 19:55
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; sự điều hành sâu sát của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Hà Nam vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội; tốc độ tăng trưởng đạt 8,85%; sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp có bước tăng trưởng khá. Hà Nam đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn về nghiên cứu, triển khai dự án thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị, công nghiệp; tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thu ngân sách tăng cao, ước đạt 12.957 tỷ đồng, tăng 21,4% so năm 2020, tăng 34,76% so kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,8 triệu đồng, tăng 13,1% so năm 2020 và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2022 là năm đầu tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách, do đó việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ tự chủ và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Tỉnh Hà Nam xác định chủ đề của năm 2022 là “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể. Đó là phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh đạt khoảng 45.728 tỷ đồng, tăng 9,8% so với ước thực hiện năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 89 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,45%, giảm 1,15% so năm 2021 (theo quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025)… Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam trở thành tỉnh khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ và năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

ĐÀO PHƯƠNG