Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận cho hơn 21 nghìn lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Thứ Hai, 23-05-2022, 17:49
Một người lao động thuê nhà trọ ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 21.116 lao động thuộc 1.855 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Trong đó, đối với người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4, Chương II, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đã xác nhận cho 1.624 đơn vị với 20.415 lao động. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8, Chương III, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, đã xác nhận cho 231 đơn vị với 701 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý về thời hạn và hình thức nộp hồ sơ xác nhận. Đối với thời hạn nộp hồ sơ, trường hợp người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4, Chương II, Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì đơn vị có thể nộp hàng tháng hoặc gộp 2 tháng hoặc 3 tháng nhưng chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8, Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì nộp chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Về hình thức nộp hồ sơ, đơn vị lập danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu Bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính; đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.  

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý thì cơ quan Bảo hiểm xã hội trả lại danh sách kèm phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

QUÝ HIỀN