Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều quyết định đi vào lòng dân

Thứ Tư, 22-06-2022, 21:14
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận Hội nghị.

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 cho biết, buổi khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghe báo cáo mô hình, cách làm tốt của Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra những điểm còn hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn về phương thức lãnh đạo của Đảng, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục triển khai như thế nào. Đây là nội dung rất quan trọng. Cuộc khảo sát ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nội dung mang tính bao quát rất đặc thù của một địa phương lớn, đầu tàu kinh tế phía nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao về việc Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kết luận qua quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, đã đánh giá mặt được, hạn chế và 6 nhiệm vụ giải pháp.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi khảo sát cũng đã nêu 18 báo cáo đột phá, sáng tạo về phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó, có công tác cán bộ trẻ, công tác tuyên truyền vận động, lãnh đạo về phòng, chống dịch bệnh, công tác kiểm tra giám sát, phản biện, cải cách tư pháp, xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo là yêu cầu tất yếu khách quan của quá trình lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, quan trọng hơn là từ đó bảo đảm sự lãnh đạo của của Đảng đối với quá trình phát triển. Đề cập đến việc phân công, phân cấp, phân quyền, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, một trong những nội dung quan trọng khác là đổi mới lề lối phong cách làm việc.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại thì nội dung này càng phải nhanh; phong cách hiện đại hơn, chuyển đổi số nhanh hơn, ứng dụng công nghệ thông tin nhanh hơn để đáp ứng được sự phát triển.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đáp ứng được tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phù hợp tính chất đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm riêng, Hà Nội có đặc điểm riêng nên việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải cụ thể hóa để phù hợp tính chất, đặc điểm, chứ không thể dùng một cách thức áp đặt xuống cho toàn bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi rất nhanh; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đều bảo đảm. Lãnh đạo Thành phố đã ban hành nhiều quyết định đi vào lòng dân, được người dân ủng hộ, đồng tình, tất cả hướng về người dân mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 vừa qua. Điều này đã tạo được niềm tin, sự ủng hộ rất lớn của nhân dân, cũng như góp phần tăng cường sự lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

LINH BẢO