Tạm dừng khai thác cát khu vực Kè chống sạt lở bờ sông Dinh

Thứ Sáu, 13-03-2020, 14:44
Hoạt động khai thác cát khu vực xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông Dinh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước sẽ tạm dừng trong thời gian tới.

NDĐT - Ngày 12-3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 717/UBND-KTTH do Phó Chủ tịch Trần Quốc Nam ký, ban hành về việc xử lý việc khai thác cát xây dựng ở các mỏ tại khu vực xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận xác định về chủ trương, hệ thống thủy lợi Nha Trinh, Lâm Cấm là những công trình thủy lợi rất quan trọng của tỉnh và dự án Kè chống sạt lở bờ sông Dinh khu vực xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước thuộc dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền trung – tỉnh Ninh Thuận”, được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn để thực hiện, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư là công trình cấp bách nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, trước mắt tạm dừng việc khai thác cát đối với các mỏ cát nằm trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng tuyến Kè chống sạt lở bờ sông Dinh, để bảo đảm ổn định đường bờ sông Dinh và các hệ thống đập thủy lợi Nha Trinh, Lâm Cấm trong khu vực.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ mỏ, đánh giá kỹ việc ảnh hưởng, tác động của các mỏ cát xây dựng tại khu vực xây dựng tuyến Kè chống sạt lở bờ sông Dinh khu vực xã Phước Sơn; tổ chức làm việc với các chủ mỏ thông báo việc tạm dừng khai thác cát đối với các mỏ cát nằm trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp việc xây dựng tuyến kè; kiểm tra, đánh giá cụ thể tình trạng của từng mỏ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định, đề xuất hướng xử lý cụ thể việc khai thác của các mỏ cát trên sông Dinh và báo cáo cho UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 31-3.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 29 mỏ khoáng sản các loại được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác xây dựng cho 22 doanh nghiệp, với tổng diện tích 104 ha. Hiện nay, có 13 mỏ đang hoạt động, 12 mỏ đã tạm dừng và bốn mỏ chưa khai thác.

NGUYỄN TRUNG