Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra toàn diện dự án thi công chậm

Thứ Hai, 25-10-2021, 10:53
Kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quãng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án.

Bức xúc tiến độ thi công chậm, thiết kế bất cập không phù hợp với thực tế, qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước.

Dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước (huyện Bình Sơn) được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào cuối tháng 10/2017, đến cuối tháng 11/2018 phê duyệt điều chỉnh dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, do Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trước đây làm chủ đầu tư, nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Mục tiêu của dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước kết hợp với các tuyến đê và công trình đập ngăn mặn Trà Bồng tạo thành hệ thống ngăn mặn liên hoàn nhằm ngăn mặn cho khoảng 1.400 ha đất canh tác; giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho 200 ha đất canh tác; bổ sung nguồn nước cấp cho Khu kinh tế Dung Quất.

Dù đã triển khai thi công 3 năm qua nhưng đến thời điểm này, tiến độ thực hiện dự án rất chậm, mới chỉ đạt hơn 30% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần đập Bình Phước mới chỉ thi công đúc 2.515/3.651 cọc cống.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thanh tra toàn diện dự án thi công chậm -0
 Hạng mục đập ngăn mặn Bình Nguyên thiết kế cầu giao thông nhưng xử lý kết nối giao thông chưa rõ ràng.

Kiểm tra hiện trường và nghe chủ đầu tư, đại diện các sở,ngành chức năng báo cáo tình hình thực hiện dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, việc xây dựng dự án là cần thiết. Tuy nhiên, khi tổ chức lập, phê duyệt và triển khai thi công dự án nảy sinh những điểm chưa phù hợp với thực tế.

Cụ thể, dự án thiết kế cầu giao thông kết hợp với đê là không đúng, không phù hợp; quy mô của cầu và xử lý vấn đề kết nối giao thông như thế nào là chưa rõ ràng.

Đồng chí Đặng Văn Minh cho rằng, từ chủ đầu tư đến tư vấn lập dự án, tư vấn thiết thiết kế, kể cả cấp quyết định đầu tư không đi thực tế, thiếu sâu sát dẫn đến khi thi công dự án nảy sinh nhiều bất cập. Đây là bài học kinh nghiệm mà các sở, ngành, các chủ đầu tư cần phải nghiêm túc nhìn nhân trách nhiệm của mình khi đề xuất lập các dự án đầu tư công trong thời gian tới.

“Đồng tiền ngân sách bỏ ra rất xót nếu xây dựng công trình vượt quá quy mô không cần thiết, gây lãng phí, không có hiệu quả sau đầu tư”, đồng chí Đặng Văn Minh chia sẻ.

Kiểm tra 2 hạng mục dự án đập ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước thấy nhiều bất ổn, nếu tiếp tục thi công thì sẽ giải quyết hậu quả không được. Do vậy, đồng chí Đặng Văn Minh yêu cầu lập đoàn thanh tra nhằm thanh tra toàn diện đối với 2 hạng mục của dự án. Trong thời gian thanh tra, tạm dừng thi công dự án để tính toán sau.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ