Quảng Ngãi thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện

Thứ Bảy, 21-05-2022, 10:13
Từ ngày 1/7, Quảng Ngãi thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện tại huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ.

Ngày 21/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến thống nhất đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc xin chủ trương thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện tại huyện Ba Tơ và thị xã Đức Phổ.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện kịp thời, hiệu quả và đúng theo quy định.

Trong đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan cần lưu ý bảo đảm việc chi trả được thuận lợi, an toàn, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan, thời gian thực hiện thí điểm kể từ ngày 1/7 đến ngày 30/12/2022, gồm các nhóm đối tượng người có công đang hưởng các loại trợ cấp hằng tháng và trợ cấp 1 lần. Trong đó, thị xã Đức Phổ có khoảng 6.000 đối tượng, số tiền chi trả hơn 10 tỷ đồng/tháng; tại huyện Ba Tơ có khoảng 1.600 đối tượng, số tiền chi trả khoảng 2,6 tỷ đồng/tháng. 

“Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện không những bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, bảo đảm an ninh, an toàn về tài chính đối với nguồn tiền chi trả mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thụ hưởng chính sách, giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã”, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Ánh Lan nhấn mạnh.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ