Nối lại thu phí 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 11-09-2021, 15:35
Trạm thu phí Quảng Ngãi - Km 130. (Ảnh: VEC cung cấp)

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 11/9, sau 14 ngày tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thu phí trở lại tại 2 trạm Bắc Quảng Ngãi và Quảng Ngãi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 11/9, trạm Bắc Quảng Ngãi và trạm Quảng Ngãi đã nằm ngoài vùng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị 16, đủ điều kiện để tiến hành thu phí trở lại.

Sau khi trạm Bắc Quảng Ngãi và trạm Quảng Ngãi tiếp tục thu phí, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ từ trạm Phong Thử đến nút giao xe ra, tiếp tục được miễn phí chặng Túy Loan – Phong Thử ở cả 2 chiều.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, trừ trạm Túy Loan, công tác thu phí tại 6/7 trạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được nối lại bình thường.

Trước đó, từ 12 giờ ngày 28/8, VEC đã tạm dừng thu phí tại trạm Bắc Quảng Ngãi (Km 123+700) trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và Trạm Quảng Ngãi (Km 129+500) trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (là 2 trạm cuối tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

MINH TRANG