Nghiên cứu phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thứ Ba, 22-09-2020, 01:55

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến về Ðề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (HTHK) do Nhà nước đầu tư, quản lý (Ðề án).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương chủ trì, phối hợp nghiên cứu phương án quản lý, khai thác tài sản kết cấu HTHK theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 16-3-2020 của Văn phòng Chính phủ. Trong thời gian chưa xác định được giá trị tài sản để thực hiện theo hình thức đầu tư tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thống nhất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án theo phương thức không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị định số 44/2018/NÐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu HTHK. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và các địa phương thống nhất phương án sử dụng chung tài sản thuộc Bộ Quốc phòng và phương án giao quản lý, sử dụng, khai thác đối với các tài sản do địa phương đầu tư tại Cảng hàng không Cam Ranh, Cát Bi, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

PV