Nâng cấp giai đoạn 2 đê biển Bình Minh

Thứ Hai, 29-03-2010, 20:58

Tuyến đê biển Bình Minh I dài gần 8 km, được nâng cấp hoàn thiện với bề rộng mặt đê là 7 m, cao trình + 3,5 m, mái đê trồng cỏ chống xói mòn, sạt lở. Sau đó rải đá cấp phối mặt đê rồi cứng hóa bằng bê-tông dày 25 cm, rộng 6 m và xây dựng hệ thống gờ chắn sóng. Ðoạn đê Bình Minh II có chiều dài hơn 9 km được khoan phụt vữa, gia cố thân đê, mặt đê rộng 7 m, bảo đảm cao trình đỉnh đê +4 m, trong đó đổ bê-tông rộng 6 m, mái đê phía giáp sông kè bảo vệ bằng đá lát dày 30 cm, mái đê phía trong đồng thì trồng cỏ chống xói mòn và tạo cảnh quan môi trường. Ðồng thời, xây dựng ba điếm canh đê là Kim Ðài, Lai Thành và Trì Chính cùng với hệ thống cống trên đê Bình Minh II. Ðây là công trình với số vốn lên tới 350 tỷ đồng có tác dụng phòng, chống bão, lũ, ngăn triều cường bảo vệ sản xuất và đời sống của hàng trăm nghìn người dân vùng biển Kim Sơn.