Một số quy định mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực trong tháng 9

Thứ Tư, 01-09-2021, 18:51

Theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng.

Một số quy định mới về chính sách ưu đãi người có công có hiệu lực trong tháng 9 -0
 
Một số quy định mới về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực trong tháng 9 -0
 
Ngọc Diệp