Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm

Thứ Năm, 07-01-2021, 10:49
Kiểm tra an toàn thực phẩm tại quận Đống Đa (Ảnh: MAI TRANG).

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phát hiện, xử lý các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm... UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2021. 

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27-1-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội"; đẩy mạnh phong trào thi đua về an toàn thực phẩm, chương trình phối hợp vận động giám sát an toàn thực phẩm giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội...

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm tới các đối tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm, như: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Trung thu; tuyên truyền gương các đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương kịp thời những gương điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường phối hợp các tỉnh, thành phố trong quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn vào Hà Nội; tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, chuyên đề về an toàn thực phẩm đã được phê duyệt, đề xuất nhân rộng các hoạt động để triển khai...

UBND thành phố giao Sở Y tế làm nhiệm vụ đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố; các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

NGỌC ANH