Hà Nội sẵn sàng các phương án phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ Sáu, 14-05-2021, 17:58
Khu vực bỏ phiếu tại ngôi nhà lịch sử 48 phố Hàng Ngang được trang hoàng rực rỡ trước ngày bầu cử. Ảnh: Duy Linh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các tổ chức phụ trách bầu cử các nội dung về phòng chống dịch Covid-19 trong thực hiện bầu cử.

Bảo đảm chủ động trong các diễn biến của dịch Covid-19

Theo đồng chí Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, bên cạnh thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội cũng đã chủ động xây dựng các phương án, bảo đảm phục vụ thực hiện bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn tại Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22-4-2021 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 6833/KH-SYT ngày 5-5-2021 của Sở Y tế Hà Nội.

Xây dựng kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử tại tất cả các khu vực bỏ phiếu; phải thực hiện việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trước khi tổ chức khai mạc bỏ phiếu; hướng dẫn phân luồng đi vào và đi ra, khoảng cách giữa các cử tri khi bỏ phiếu, bố trí các bàn ghế, chỗ ghi phiếu bảo đảm khoảng cách phù hợp.

Trong trường hợp phát hiện cử tri có nhiệt độ thân nhiệt cao, ho, sốt, hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 thì hướng dẫn cử tri thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn tại Kế hoạch 538/KH-BYT ngày 22-4-2021 của Bộ Y tế, đồng thời vẫn phải bảo đảm quyền bầu cử của cử tri theo quy định.

Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên làm nhiệm vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban Bầu cử các quận, huyện, thị xã chỉ đạo duyệt kịch bản trong ngày bầu cử của tất cả các đơn vị trực thuộc, những đơn vị có điều kiện có thể tổ chức diễn tập thử theo kịch bản đã phê duyệt.

Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn, bảo đảm cho mọi cử tri có quyền bầu cử đều được ghi tên vào một danh sách cử tri để tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của Ủy ban bầu cử thành phố.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra về cơ sở vật chất tại tất cả các khu vực bỏ phiếu (trang trí khánh tiết, bàn ghế, khu vực để cử tri lựa chọn đại biểu…), có phương án bố trí bổ sung hòm phiếu phụ và con dấu đã bỏ phiếu, bảo đảm chủ động trong các diễn biến của dịch Covid-19.

Hà Nội sẵn sàng các phương án phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 -0
 Công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bầu cử được Hà Nội thực hiện chu đáo.

Bảo đảm công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung

Đối với các khu vực cách ly, các trường hợp phải thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và tại Văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11-5-2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong đó cần lưu ý:

- Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của từng quận, huyện, thị xã và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp;

- Chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung;

- Rà soát kiện toàn, bổ sung thêm thành viên tham gia Tổ bầu cử, bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó chú ý bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể tại từng đơn vị bầu cử, từng khu vực bỏ phiếu, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trưng tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên mới được bổ sung theo đúng quy định.

- Có phương án để sẵn sàng thay thế thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp, trong trường hợp các thành viên là người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19 (F1, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc do yêu cầu nhiệm vụ.

- Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (bao gồm cả việc thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ…) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp.

Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly… cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

- Đối với những Tổ bầu cử hoặc các xã phải cách ly y tế do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, thực hiện việc báo cáo kết quả bầu cử về Ủy ban Bầu cử các cấp theo quy định bằng cách thức phù hợp. Sau khi thực hiện các biện pháp khử khuẩn, tuyệt trùng, cách ly phòng dịch theo quy định thì bàn giao phiếu bầu và kết quả kiểm phiếu về UBND và Ủy ban Bầu cử các cấp theo quy định.

Do không tổ chức HĐND phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị nên trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND phường.

Như vậy, 175 phường của thành phố Hà Nội tại kỳ bầu cử này sẽ không thành lập Ủy ban Bầu cử ở phường, Ban bầu cử đại biểu HĐND phường như quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mà chỉ thành lập các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, HĐND các quận và thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây đã thành lập 1.591 tổ bầu cử với số cử tri là 2.313.000 người.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)
TRỊNH DŨNG