Hà Nội kiện toàn các Ban Quản lý dự án

Thứ Hai, 16-05-2022, 16:22
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án mới.

Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã công bố quyết định sáp nhập 4 Ban Quản lý dự án của thành phố và kiện toàn công tác cán bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập 4 Ban Quản lý dự án của thành phố thành 2 Ban.

Cụ thể: Thành phố thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

Thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa-xã hội thành phố.

Hội nghị cũng công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với ông Đồng Phước An (sinh năm 1973); Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với ông Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974) và quyết định bổ nhiệm các phó giám đốc của hai Ban Quản lý dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Việc kiện toàn, sáp nhập các Ban Quản lý Dự án của Hà Nội nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc sắp xếp tổ chức lại các Ban Quản lý dự án. Qua đó, rà soát, sắp xếp lại về tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm tinh gọn tổ chức, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Chúc mừng các Giám đốc, Phó Giám đốc hai Ban Quản lý dự án vừa được bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý cho các cán bộ lãnh đạo cũng như viên chức, người lao động để họ yên tâm công tác. Đồng thời rà soát, kiểm đếm khối lượng công việc đã thực hiện, các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo để tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án bảo đảm chất lượng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

ĐÀ ĐÔNG