Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 23-05-2022, 05:40
Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo thành phố) do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng ban Thường trực. Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố. 

Các Phó Trưởng ban khác gồm các đồng chí là: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Giám đốc Công an thành phố. Các Ủy viên gồm các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra thành phố; Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy quy định cụ thể. Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

TTXVN