Cấm công chức uống rượu, bia trong giờ hành chính

Thứ Năm, 22-08-2013, 09:36
Cán bộ, công chức Ngân hàng Chính sách-Xã hội tỉnh Đác Nông tích cực, tận tụy phục vụ nhân dân.

NDĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Lê Diễn vừa ký bàn hành Chỉ thị cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính.

Chỉ thị yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong giờ hành chính không làm việc riêng, tập trung đào sâu suy nghĩ để nâng cao chất lượng công việc; không đi muộn về sớm; không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực…

Các trường hợp vi phạm lề lối làm việc, thực thi công vụ phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành, công bố công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đác Nông, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu; cách ứng xử vô cảm, cửa quyền chậm được khắc phục. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành sự chỉ đạo điều hành chưa nghiêm, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức làm giảm hiệu lực, hiệu qủa quản lý nhà nước, gây phản cảm trong nhân dân và giảm sút lòng tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu là do thủ trưởng các cơ quan, đơn còn dễ dãi, chưa gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, cùng với việc buông lỏng công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức…

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đác Nông nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực… nên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của người dân và các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

NGUYỄN CÔNG LÝ