Cài đặt, phát mã QR cho người dân tỉnh Bắc Giang

Thứ Sáu, 26-11-2021, 11:31
Hướng dẫn người dân cài đặt mã QR tại huyện Hiệp Hòa.

Từ ngày 25/11, lực lượng thanh niên toàn tỉnh Bắc Giang ra quân đợt cao điểm hướng dẫn cài đặt, in, phát mã QR cho người dân, bao gồm cả học sinh không có điện thoại thông minh. Qua đó tạo thuận lợi trong quản lý xét nghiệm, tiêm chủng, khai báo y tế.

Với phương châm đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng các thôn, tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phân loại, lập danh sách người dân chưa có mã QR. Trên cơ sở đó tổng hợp, tạo mã và in, ép bóng kính để phát cho người dân.

Đối với học sinh, các liên đội nhà trường học phối hợp với Ban Giám hiệu triển khai in mã QR cho toàn bộ học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS. 

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, tại Bắc Giang, hiện tỷ lệ PC-Covid có số điện thoại/dân số chiếm 45,31%; tỷ lệ PC-Covid có số điện thoại/số điện thoại thông minh là 67,06%.

Tỉnh Bắc Giang đang đẩy nhanh việc rà soát, nắm chắc danh sách người dân theo bốn trường hợp: Có điện thoại thông minh, đã cài đặt ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử; chưa có điện thoại thông minh nhưng đã được khai hộ và có mã QR; có điện thoại thông minh nhưng chưa cài đặt ứng dụng PC-Covid và sổ sức khỏe điện tử; chưa có điện thoại thông minh và chưa có mã QR.

TUỆ LÂM