Các địa phương tăng cường đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở lao động

Thứ Hai, 15-03-2021, 16:55
Hải Dương xét nghiệm sàng lọc cho công nhân các khu công nghiệp trước khi đi vào sản xuất (Ảnh: Quốc Vinh).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động.

Theo đó, nhằm xây dựng bản đồ chung sống an toàn, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, bảo đảm sức khỏe, an toàn, vệ sinh lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trước hết, chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quyết định phòng, chống dịch Covid-19 hướng dẫn cụ thể về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2194). Trường hợp không nghiêm túc thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở LĐ-TB và XH có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao hướng dẫn, phổ biến và kiểm tra việc triển khai Quyết định số 2194 tại các doanh nghiệp, cơ sở lao động. Ngoài ra, Sở LĐ-TB và XH thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hằng tháng về Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB và XH) trước ngày 5 của tháng liền kề để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và tổ chức xây dựng bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.

Cùng với đó, yêu cầu các chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao, chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động đúng theo Quyết định số 2194 và báo cáo kết quả đánh giá hằng tháng về Sở LĐ - TB và XH, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao.

XUÂN ANH