Bắc Ninh: Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các chế độ tiền lương, thưởng đối với người lao động

Thứ Sáu, 21-01-2022, 15:42
Công nhân Công ty Cổ phần Hanpo Vina, khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang làm việc.

Năm 2021, Bắc Ninh từng là tâm dịch Covid-19 trong cả nước, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên tỉnh Bắc Ninh vẫn đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận.

Theo đó, qua khảo sát 450 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, năm 2021, tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp là 8,24 triệu đồng/người/tháng; tiền lương cao nhất nằm trong khu vực FDI. Trong tỉnh, không có doanh nghiệp nợ lương người lao động.

Về Kế hoạch thưởng Tết dương lịch năm 2022, trong số các doanh nghiệp đã khảo sát, có 235 doanh nghiệp trên tổng số 450 doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết dương lịch cho người lao động, chiếm 52%. Mức thưởng Tết dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp báo cáo là 0,87 triệu đồng/người, cao nhất nằm là 117 triệu đồng/người, nằm trong khối doanh nghiệp FDI.

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, có 413 doanh nghiệp trong tổng số 450 doanh nghiệp khảo sát có thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho người lao động, chiếm 92%, mức tiền bình quân thưởng Tết Nguyên đán là 5,45 triệu đồng/người, cao nhất là 212 triệu đồng/người, nằm trong khối doanh nghiệp FDI.

Hiện, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, tránh xảy ra tranh chấp lao động, đình công.

THÁI SƠN