Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới

Thứ Ba, 13-10-2020, 17:25
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: kttv.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ vĩ bắc; 126,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Đến 19 giờ ngày 14-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,8 độ vĩ bắc; 122,8 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

* Chiều nay, 13-10, ở vùng biển phía đông miền trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc; 126,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,9 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 119,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Mưa lũ nghiêm trọng gây ngập lụt tại miền trung
NGỌC ANH