Thừa Thiên - Huế huy động mọi nguồn lực, cải thiện môi trường thu hút đầu tư

Thứ Tư, 29-05-2013, 15:00
ND - Cần Thơ phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Năm 2013, tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đạt mục tiêu thu hút từ 10- 15 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký khoảng 300 triệu USD. Tỉnh đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, trong đó có việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ðến nay, đã có 66 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần hai tỷ USD đầu tư trên địa bàn tỉnh. Riêng năm tháng đầu năm nay, tỉnh hỗ trợ 10 nhà đầu tư nghiên cứu dự án với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 250 triệu USD. Hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng thu hút những dự án có quy mô đầu tư lớn và đa dạng trên các lĩnh vực công nghiệp, dệt may, du lịch, chế biến thực phẩm đồ uống... đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách địa phương.

Thừa Thiên - Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phê duyệt các quy hoạch còn thiếu, hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh cải cách hành chính đối với công tác quản lý hoạt động FDI. Ðặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn vốn FDI. Các ban, ngành, địa phương cùng Ban quản lý các KCN tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các dự án treo, không đủ năng lực thực hiện, kết hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư. Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước và nâng cao năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ; tập trung phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ; đồng thời, tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Ban quản lý các KCN tỉnh và chính quyền, các ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

* Thành phố Cần Thơ đang triển khai đề án phát triển nông nghiệp chất lượng cao, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Theo đó, đến năm 2020, Cần Thơ chuyển đổi toàn diện cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là đổi mới giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản. Thành phố triển khai dự án xây dựng ba khu công nghiệp công nghệ cao đặt tại Trung tâm giống nông nghiệp, Nông trường sông Hậu và Nông trường Cờ Ðỏ, nhằm điều phối hoạt động của mạng lưới nông nghiệp công nghệ cao; phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới, thông tin, quảng bá, thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp. Cần Thơ đang tập trung  cải tạo và phát triển hệ thống nhân giống, sản xuất lúa giống nguyên chủng, xác nhận giống cây ăn trái đặc sản, rau an toàn, thủy sản nước ngọt, sản xuất thử, trình diễn các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Ðồng thời, cung cấp các dịch vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ đến người dân; ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất cây con, nuôi thủy sản nước ngọt; hoàn chỉnh quy trình chế biến gạo cao cấp theo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm thế giới (EU, Hoa Kỳ).

 Trước mắt, thành phố thực hiện 12 dự án thực nghiệm sản xuất lúa, cây ăn trái, rau màu, gia súc, gia cầm, sinh vật cảnh, thủy sản nước ngọt; nhân giống các loại cây con, phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, mở rộng sản xuất rau an toàn; đào tạo nhân lực, áp dụng công nghệ cao trong cơ giới hóa sản xuất lúa; quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa sản phẩm thủy sản, chăn nuôi; xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản.

PV và TTXVN