Tăng cường kiểm soát tại các chốt trên địa bàn thị xã Đông Triều

Thứ Sáu, 14-05-2021, 18:06
Chốt kiểm soát liên ngành Cầu Đá Vách

Kể từ 12 giờ ngày 14-5, thị xã Đông Triều thực hiện đóng cứng chốt kiểm soát liên ngành trên Tỉnh lộ 345 (nối thị xã Đông Triều, Quảng Ninh với tỉnh Bắc Giang), trừ những trường hợp đặc biệt như: xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao; xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu; xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; xe đón người đi chữa bệnh về phải có giấy ra viện; xe đón, chở người hoàn thành cách ly.

Đối với các chốt kiểm soát liên ngành còn lại, thị xã Đông Triều sẽ thực hiện đóng chốt vào 21 giờ và mở chốt vào 6 giờ hàng ngày. Đồng thời, yêu cầu người và phương tiện hoạt động vận tải hàng hóa đến từ vùng có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 (được đơn vị xét nghiệm có chức năng cấp trong thời hạn ba đến năm ngày tại thời điểm khai báo); thực hiện khai báo y tế và cam kết không dừng, đỗ trên đường tại chốt kiểm soát.

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn thị xã ra ngoài tỉnh, yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp, chủ cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải chỉ đạo lái xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Đối với công dân, người lao động thị xã Đông Triều đi, đến làm việc, học tập, thăm thân… tại các tỉnh ngoài (áp dụng với cấp huyện đang có dịch), thị xã khuyến cáo không nên quay về địa phương trong thời gian này. Nếu quay về địa phương phải thực hiện cách ly 21 ngày theo hình thức tự trả phí, đặc biệt là những công nhân đang lao động tại các khu công nghiệp của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội... Các trường hợp khác thì phải cam kết chỉ thực hiện đi từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại.

Đối với công dân từ tỉnh ngoài đến làm việc, học tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn phải thực hiện khai báo y tế trung thực, cam kết thực hiện nghiêm “5K”. Riêng người lao động đến từ các tỉnh có dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 (được đơn vị xét nghiệm có chức năng cấp trong thời hạn ba đến năm ngày tại thời điểm khai báo.

QUANG THỌ