[Infographic] Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 23-11-2021 10:53

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chính phủ ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ 19/11/2021 đến hết 31/12/2022. 

Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 -0
 
Tăng phụ cấp cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 -1
 
NGỌC DIỆP