Việt Nam khẳng định lại chính sách giải trừ vũ khí hạt nhân

Thứ Tư, 29-09-2021, 06:26
Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: baoquocte.vn)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) họp kỷ niệm 25 năm ngày mở ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Đại diện các nước cảnh báo, thử hạt nhân, vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục là những nguy cơ hủy diệt nhân loại, gây thảm họa về môi trường và sinh thái. CTBT là một phần trong cơ chế chống phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân, song chưa có hiệu lực. Các đại biểu kêu gọi các nước chưa ký hoặc phê chuẩn sớm tham gia ký, phê chuẩn để hiệp ước CTBT có hiệu lực.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh những thành tựu đạt được về CTBT là nhờ các cam kết, nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về cấm thử, chống phổ biến và giải trừ quân bị hạt nhân. Mặc dù đã có các cam kết không thử hạt nhân, nhưng việc CTBT chưa có hiệu lực vẫn để ngỏ khả năng về thử hạt nhân. Đại sứ kêu gọi các nước chưa ký, phê chuẩn CTBT, sớm tham gia ký, phê chuẩn hiệp ước.

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định lại chính sách của Việt Nam về không phổ biến, giải trừ vũ khí hạt nhân; nhấn mạnh Việt Nam đã tham gia, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế, trong đó có Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), CTBT, Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TNPW) và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ. Đại sứ cũng khẳng định quyền của các nước về nghiên cứu, phát triển, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

CTBT được mở ký từ ngày 10/9/1996, hiện đã có 185 nước ký, trong đó có 170 nước phê chuẩn. Việt Nam đã ký CTBT ngày 24/9/1996 và phê chuẩn ngày 10/3/2006.