Điện và thư thăm hỏi

Thứ Tư, 21-10-2020, 03:18

Được tin các cơn bão số 6 và số 7 gây lũ lụt, lở đất, dẫn đến nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh miền trung nước ta, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Cô-oét, Tiến sĩ A-mét Na-xơ An Mô-ham-mét An Xa-ba, Bộ trưởng Ngoại giao Man-đi-vơ Áp-đu-la Sa-hít đã gửi thư và điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.