[Infographic] Đại dịch Covid-19 nới rộng khoảng cách giàu-nghèo trên thế giới

Thứ Ba, 18-01-2022 08:29

Trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, giới siêu giàu vẫn ngày càng giàu thêm, trong khi hàng trăm triệu người khác bị đẩy vào cảnh nghèo đói. Dịch bệnh không chỉ nới rộng khoảng cách giàu nghèo mà còn khoét sâu thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới.

[Infographic] Đại dịch Covid-19 nới rộng khoảng cách giàu-nghèo trên thế giới -0
[Infographic] Đại dịch Covid-19 nới rộng khoảng cách giàu-nghèo trên thế giới -0
 
[Infographic] Đại dịch Covid-19 nới rộng khoảng cách giàu-nghèo trên thế giới -0
  
TRUNG HƯNG