Xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Đông 3 và 4 tại Yên Bái

Thứ Ba, 20-04-2004, 04:00

Ngày 19-4, tại xã Túc Ðán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Công ty đầu tư và phát triển điện miền bắc 3 (NEDI 3) khởi công xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Ðông 3 và 4.

Nhà máy thủy điện Nậm Ðông 3 và Nậm Ðông 4 cách nhau khoảng 3,5 km, tận dụng nguồn nước và điều kiện ưu việt của địa hình có độ dốc lớn trên suối Nậm Ðông và là một trong những dạng nhà máy sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng hơn 200 tỷ đồng, giá trị thiết bị khoảng gần 100 tỷ đồng. Thời gian xây dựng ba năm. Khi hoàn thành sẽ đạt công suất lắp máy 21,4 MW, công suất bảo đảm 9,2 MW, sản lượng điện bình quân hằng năm là 97 triệu kW giờ hòa vào lưới điện khu vực cấp điện áp 35 kV tại trạm 110 kV thị xã Nghĩa Lộ.

Nhà máy thủy điện Nậm Ðông 3 và 4, ngoài nhiệm vụ phát điện còn tạo điều kiện xây dựng tiếp các Nhà máy thủy điện Nậm Ðông 1 và 2, tạo việc làm, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.