Xây dựng chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Thứ Sáu, 15-10-2021, 16:42
Quang cảnh buổi họp.

Sáng 15/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Tiểu ban số 2 xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tới dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Tiểu ban số 2. Cùng dự, còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn 2045: Về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, về đại biểu Quốc hội, về cơ chế tư vấn, chuyên gia, về Văn phòng Quốc hội; phương thức hoạt động của Quốc hội: thảo luận về tổ chức kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng, Ủy ban, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát; lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội có những đặc điểm, nội dung và đặc thù gì để từ đó đề ra phương hướng đổi mới; ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng Quốc hội điện tử trong hoạt động của Quốc hội; kiểm soát quyền lực để bảo đảm kiểm soát giữa các nhánh quyền lực một cách hiệu quả, hiệu lực, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với sự sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, chỉ trong thời gian rất ngắn, Thường trực Tiểu ban số 2 đã xây dựng đề cương chuyên đề, dự thảo chuyên đề, tổ chức hội thảo, tọa đàm và gửi xin ý kiến các thành viên Tiểu ban, ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban. Đồng thời biểu dương các ý kiến đóng góp khá sâu sắc, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, bổ sung nhiều nội dung cụ thể. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổ biên tập cũng như các thành viên Tiểu ban nghiên cứu, tiếp thu.

Thời gian Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của Trung ương giao rất gấp, ngày 30/11/2021 phải trình Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thông qua; ngày 15/12 hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập tiếp tục căn cứ nhiệm vụ cụ thể đã được phân công và tiến độ triển khai đề án theo Kế hoạch bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Ban Công tác đại biểu tiếp tục chủ trì, tham mưu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban góp ý tại Phiên họp này và báo cáo Lãnh đạo Tiểu ban để chỉ đạo hoàn thiện Chuyên đề. Đồng thời, chuẩn bị những vấn đề khái quát nhất, trọng tâm nhất, ngắn gọn nhưng thuyết phục nhất để Báo cáo Ban Chỉ đạo cùng với 3 chuyên đề của Đảng đoàn Quốc hội. Tiếp tục rà soát, không để sơ xuất về tư liệu, thiếu chặt chẽ trong đánh giá, dàn trải trong trình bày; đặc biệt là tuyệt đối không cẩu thả để sai câu, sai từ, ý tứ không rõ ràng tạo suy diễn. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí với đề xuất của Ban Công tác đại biểu về các bước tiếp theo để hoàn thiện chuyên đề trên tinh thần cầu thị lắng nghe, hỏi đúng người, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, chủ trương, chính sách.

PHÚC QUÂN