Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu ủng hộ cao nhất

Thứ Ba, 12-11-2013, 20:16
Bỏ phiếu bầu thành viên. (Ảnh: vov.vn)

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 12-11, Ðại hội đồng LHQ khóa 68 đã tiến hành bỏ phiếu bầu 14 nước thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu bầu, Việt Nam đã trúng cử và lần đầu trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ. Việt Nam có số phiếu ủng hộ đứng đầu trong số các nước trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ lần này.
 

Việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu  bước tiến mới trong nỗ lực triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Ðây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng... Việt Nam trúng cử với số phiếu cao cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.