Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Ba, 06-07-2021, 21:39
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Chiều 6/7, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị giao ban công tác dân vận của khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sáu tháng đầu năm 2021.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Sáu tháng đầu năm 2021, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 64 điểm cầu trên cả nước; Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận và triển khai các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong khối đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay; quan tâm công tác phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, các cấp Hội Nông dân đã tăng cường các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Thông qua hệ thống 726 cửa hàng nông sản an toàn và Trung tâm Hỗ trợ nông dân tại các tỉnh, thành phố, Hội Nông dân các cấp đã hỗ trợ tiêu thụ trên 100.000 tấn nông sản hàng hóa…  

Tại Hội nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã thống nhất với 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của thời gian tới. Trong sáu tháng cuối năm 2021 MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức để thể hiện được vai trò đại diện thực chất, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt vai trò tham gia phản biện xã hội.

PV