Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi tăng trưởng

Thứ Năm, 28-04-2022, 17:32
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 28/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhân dịp đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo và ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt khó, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2021, Sóc Trăng có 9 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết. Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh dần phục hồi, khởi sắc. Tăng trưởng GRDP quý I/2022 đạt 3,15%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 16,11% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 38,34%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng -0
 Buổi làm việc giữa Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Từ thực tiễn công tác, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Tỉnh Sóc Trăng vốn có truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa; tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, đáng được biểu dương và cần được phát huy. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì dân.

Thủ tướng nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương và yêu cầu thực hiện hiệu quả các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Chuyển đổi tư duy từ “phát triển sản xuất nông nghiệp” sang “phát triển kinh tế nông nghiệp”, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như công nghiệp chế biến thủy, hải sản; năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và các ngành hàng khai thác thế mạnh nguyên, vật liệu tại địa phương. Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi tăng trưởng các ngành dịch vụ, du lịch gắn với đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nhất là phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên các đặc trưng của tỉnh; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch.

Bên cạnh các giải pháp về vốn, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đạo tào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trước mắt, tỉnh cần tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Thúc đẩy, tạo điều kiện hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió...

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu 4 đề xuất của tỉnh về cơ chế đầu tư dự án Cảng biển Trần Đề; khai thác mỏ cát; bổ sung định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long; chuyển đổi công năng Trung tâm nhiệt điện than Long Phú; tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió và bổ sung quy hoạch một số dự án năng lượng tái tạo.

NGUYỄN PHONG