Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết từ ngày 1 đến 18/11

Thứ Sáu, 15-10-2021, 13:26
Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Diệp Vinh)

Ngày 15/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Theo nội dung hướng dẫn, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc tổ chức Ngày hội nhằm kịp thời động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân để phòng, chống và chiến thắng đại dịch.

Thời gian tổ chức Ngày hội bắt đầu diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 18/11.

Đối với các địa phương tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hoạt động trở lại bình thường, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư; các gương điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những mô hình, cách làm hay trong phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở cộng đồng.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng triển khai các hoạt động ở cộng đồng như đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện năm tới; biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân tích cực đóng góp vật chất, tinh thần, ngày công xây dựng cộng đồng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ; động viên các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu; chia sẻ, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn dân cư; trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn…

Hướng dẫn cũng lưu ý, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Mặt trận báo cáo xin chủ trương với cấp ủy về việc tổ chức Ngày hội được thực hiện quy mô, số lượng đại biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu dân cư, tình hình dịch bệnh.

Đối với những địa phương tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không bảo đảm để tổ chức Ngày hội tập trung, tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thông qua đài Phát thanh, truyền hình, loa phóng thanh, công nghệ thông tin (Zalo, Facebook, Viber...).

Đối với các địa phương đang thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động, khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp những gia đình, cá nhân khó khăn, tặng các phần quà đại đoàn kết, túi an sinh... không để người dân nào khó khăn không được trợ giúp; đồng thời có hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là tham gia phòng, chống dịch bệnh ở địa phương…

SONG LINH