Tiếp tục xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Thứ Tư, 18-05-2022, 19:31
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội nghị.

Nghệ An là một vùng đất có lịch sử định cư lâu đời, diện tích lớn nhất Việt Nam; thuộc vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi sản sinh ra nhiều lãnh tụ xuất sắc, danh nhân, chí sĩ yêu nước. Tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Thành phố Vinh là đô thị quan trọng của miền Bắc và cả nước, điểm kết nối quan trọng trên tuyến Bắc Nam và hành lang kết nối giữa Việt Nam với Lào, Đông Bắc Thái Lan. Khu vực miền núi rộng lớn, có biên giới tiếp giáp với ba tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dân số Nghệ An có trên 3,3 triệu người với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Nguồn nhân lực và lực lượng lao động của tỉnh dồi dào, có tố chất cần cù, chịu khó, sáng tạo. Tỉnh có nhiều lễ hội cổ truyền; lưu giữ được nhiều di tích văn hoá lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh, lễ hội văn hoá truyền thống; nhiều bãi biển đẹp hấp dẫn khách du lịch quốc tế như Cửa Lò, Cửa Hội…

Với vai trò, vị trí đặc biệt đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo để thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An. Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Năm 2018, Bộ Chính trị chỉ đạo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW nhằm đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết và đã ban hành Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Theo đó, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Nghệ An, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua tổng kết, đánh giá sẽ thống nhất và đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo Tổng kết và Đề cương Báo cáo của các bộ, ngành, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn sự tham gia tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo với nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất cao về quan điểm và cách làm tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW như trong dự thảo Kế hoạch tổng kết; các nội dung phân công thành viên Ban Chỉ đạo, tiến độ triển khai tổng kết, kế hoạch tiến hành tổng kết; về các chuyên đề chuyên sâu về phát triển các ngành, lĩnh vực tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ nói chung.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng đề án để việc triển khai tổng kết bảo đảm tiến độ và chất lượng.

VĂN TOÁN