Tiếp tục cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi)

Thứ Tư, 25-09-2013, 14:32
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

 Ngày 25-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị đại biểu QH chuyên trách thảo luận một số nội dung quan trọng trình kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII được tổ chức vào cuối tháng 10 tới. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị.

 

 Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII có tầm quan trọng đặc biệt, là kỳ họp giữa nhiệm kỳ QH và cũng là giữa nhiệm kỳ khóa XI của Ðảng. Tại kỳ họp thứ sáu, QH sẽ dành thời gian nghe báo cáo của các ngành nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) là hai dự án Luật trọng tâm và quan trọng nhất trong chương trình xây dựng pháp luật của QH tại kỳ họp lần này. Do đó, nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp là rất hệ trọng. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân rộng rãi, thu hút sự tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Bên cạnh đó, Dự thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín. Ủy ban Thường vụ QH đã dành năm phiên họp để thảo luận, tiếp thu các nội dung góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các đại biểu QH chuyên trách tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện Dự thảo phù hợp với tình hình mới của đất nước trước khi trình QH.

 Dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) là đạo luật quan trọng, là loại dự án luật rất khó, với tầm bao phủ rộng lớn, có tác động lớn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất, tác động đến sự phát triển kinh tế đất nước và ảnh hưởng đến toàn xã hội và đời sống nhân dân. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cẩn thận, kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ QH đã dành năm phiên họp để cho ý kiến, QH dành tới ba kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến. Ủy ban Thường vụ QH đã có Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật. Chủ tịch QH đề nghị các thành viên của Ủy ban Thường vụ QH, các đại biểu chuyên trách dành thời gian thảo luận, trong đó tập trung những nội dung quan trọng.

 Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị thảo luận, cho ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, liên quan các nội dung về vai trò, vị trí sự lãnh đạo của Ðảng; các thành phần kinh tế và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước; các trường hợp thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế; vấn đề bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương.