Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên

Thứ Hai, 10-05-2021, 16:49
Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH khóa XV với đại diện cử tri đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 10-5, tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên với đại diện cử tri TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai bằng hình thức trực tuyến.

Đơn vị bầu cử ĐBQH số 2 tỉnh Thái Nguyên có năm người ứng cử, gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; bà Lê Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện C Thái Nguyên, phụ trách bộ môn Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên; bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam -  Hy Lạp; bà Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử; người ứng cử ĐBQH trình bày với cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, khẳng định: Sẽ tham mưu xây dựng chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trung du Bắc Bộ, trong đó có Thái Nguyên;  nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Thượng tướng cho biết, sẽ thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội, những vấn đề cử tri quan tâm; cùng các thành viên Chính phủ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân. 

Đồng thời, tăng cường khả năng dự báo, ứng phó với an ninh phi truyền thống; cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, xây dựng quân đội cơ bản tinh, gọn, mạnh.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong bất điều kiện, hoàn cảnh nào quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc chế độ, chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các huyện miền núi, khu căn cứ cách mạng của tỉnh Thái Nguyên.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… của địa phương; cùng với đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, với cử tri và nhân dân; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri; kiến nghị các giải pháp với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Sau khi nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, đại diện cử tri tại các điểm cầu đã phát biểu bày tỏ đồng tình, tin tưởng cao và đóng góp, bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị một số vấn đề đối với các cơ quan hữu quan.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)
THẾ BÌNH