Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Thứ Hai, 30-12-2013, 18:43
Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 30-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Thành lập từ năm 1966, đến nay Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có 53 hội/chi hội thành viên. Tổ chức của Hội đã có mặt trong hầu hết các cơ quan nghiên cứu và đào tạo về lịch sử, trên mọi địa bàn quan trọng của đất nước và thật sự trở thành tổ chức khoa học đại diện cho giới sử học cả nước. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng tập hợp rộng rãi những nhà khoa học công tác trên lĩnh vực của khoa học lịch sử và những ngành khoa học liên quan, nhằm đoàn kết giới sử học cả nước, thúc đẩy sự phát triển của khoa học lịch sử Việt Nam; phổ biến tri thức lịch sử góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, bảo vệ di sản văn hóa, thực thi chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với những công trình và dự án liên quan đến sử học và văn hóa dân tộc; thiết lập và mở rộng quan hệ giao lưu với giới sử học quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, những kết quả thiết thực mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là hoạt động nghiên cứu lịch sử, giám định, tư vấn, phản biện, xuất bản, hội thảo, tuyên truyền phổ biến các kiến thức lịch sử... Thủ tướng mong muốn Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Hội, nhất là thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng đầu là tập hợp giới sử học cả nước, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu sử học và cơ quan chức năng, góp phần xây dựng và phát triển nền sử học Việt Nam; chủ động hơn nữa trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền phổ biến kiến thức lịch sử; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác với giới sử học quốc tế... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn ủng hộ các hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo một số bộ, ngành đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam...

PV