Thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 09-01-2021, 15:37
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giao đoạn 2011 - 2019.

Ngày 9-1, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An (trực thuộc tỉnh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo lãnh tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và nhân dân thành phố Tân An tham dự.

Chủ tịch UBND thành phố Tân An (tỉnh Long An) Nguyễn Quang Thái cho biết: Thành phố Tân An là đô thị loại II, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Thành phố Tân An được xem là một trong những đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh và là đô thị cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thông quan trọng nối các tỉnh miền tây với miền Đông Nam Bộ.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thành phố Tân An đã huy động hơn 324,5 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao,... đã đưa diện mạo nông thôn của thành phố đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao rõ rệt.

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng hơn 33,5% và đang đứng ở mức hơn 735 tỷ đồng/năm, chiếm 2,66% giá trị sản xuất toàn thành phố. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2019 đạt 4,4%/ năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 19.884 tỷ đồng, tăng gần 11.511 tỷ đồng so với năm 2011, chiếm 71,94 % giá trị sản xuất toàn thành phố.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân giai đoạn 2011-2019 đạt 11,6%/ năm. Giá trị sản xuất dịch vụ và ngành nghề nông thôn đạt hơn 7.019 tỷ đồng, tăng khoảng 4.339 tỷ triệu đồng, chiếm 25,4% giá trị sản xuất toàn thành phố.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành dịch vụ bình quân giai đoạn 2011-2019 đạt 13,68%/ năm.

Thu nhập bình quân đầu người của toàn thành phố đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2011; khu vực nông thôn đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tăng gấp bốn lần so với 2011.

Tỷ lệ hộ nghèo của toàn thành phố giảm còn 0,57%, trong đó khu vực nông thôn giảm còn 1,20%. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 99,82%, tăng 0,13% so với năm 2011…

Từ những kết quả đạt được đã giúp cho thành phố Tân An đạt chuẩn nông thôn mới, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Long An: Thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới -0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.  

Phát tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, thành phố Tân An nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua 2020. Về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Tân An đạt được mới chỉ là thành quả ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Tân An nói riêng, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, giữ gìn những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa... Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để các tầng lớp nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với thành phố Tân An, từ những thành tựu đã đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố cần phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Đó là lòng yêu nước, là tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo; nỗ lực phấn đấu tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Tân An văn minh - giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An.

Thành phố Tân An cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra, chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp. Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

THANH PHONG