Quảng Ninh khánh thành tượng đài Trần Quốc Tảng

Thứ Năm, 12-01-2006, 02:17

Sáng 11-1-2006, tại Công ty tuyển than Cửa Ông, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng tập đoàn than Việt Nam tổ chức lễ khánh thành tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Trần Quốc Tảng là danh tướng thời Trần, ông là con thứ ba của người Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Trần Quốc Tảng góp công lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, tiến công phá tan giặc ở cửa sông Bạch Đằng.

Đầu thế kỷ thứ 20 đền thờ Trần Quốc Tảng được xây dựng tại Cửa Ông.

Năm 2005, bằng vốn phúc lợi và tiền công đức của nhân dân trong và ngoài nước, Công ty tuyển than Cửa Ông đã tiến hành xây dựng tượng đài được đúc bằng đồng đặt ngay trên nền đền thờ cũ.