Phát triển nhân lực là ưu tiên số một của khu vực ASEAN

Thứ Năm, 17-09-2020, 04:04

Chiều 16-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực trong thế giới công việc đang thay đổi" trực tuyến tại 70 điểm cầu trong khu vực. Tới dự tại điểm cầu Hà Nội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; đại diện nhiều bộ, ngành, tổ chức trong nước và nước ngoài.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam khẳng định, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba ưu tiên hàng đầu của cộng đồng ASEAN và đã được ghi trong Hiến chương ASEAN. Ðặc biệt, việc ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN là một minh chứng rất cụ thể và những nỗ lực như vậy cần được các nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ liên tục để có thể thực hiện thành công tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất mới và của xã hội tương lai…

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Lao động ASEAN và Bộ trưởng Giáo dục ASEAN thông qua Lộ trình thực hiện Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay; ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN. Theo đó, Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN có nhiệm vụ hỗ trợ các chương trình để thu hẹp khoảng cách cung cầu kỹ năng nghề trong ASEAN, dựa trên cải thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, khai thác hệ thống này phục vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp. Cải thiện cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, nhất là kỹ năng kỹ thuật số để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho nhóm yếu thế…