Phấn đấu xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững

Chủ Nhật, 27-09-2020, 17:24
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau ba ngày làm việc, chiều 27-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025. Với những giải pháp cụ thể sau:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; Xây dựng chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả tổ chức thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực; Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông lâm nghiệp, công nghiệp; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; Thực hiện giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, tư pháp, mở rộng đối ngoại; Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng năm Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Đại hội đề ra một số mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7 đến 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025, từ 76 đến 78 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được rải nhựa đạt 100%... Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020) dưới 3%.

Đại hội đã nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những bất cập, hạn chế trên các lĩnh vực; Xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu "Xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững".

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tâm huyết, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng. 

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động và sáng tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đại hội tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 17 sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

Tin, ảnh: HÙNG TRÁNG