Ông Nguyễn Hồng Sâm là Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ

Thứ Năm, 24-12-2020, 16:30
Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kể từ ngày 24-12.

Cụ thể, theo Quyết định số 1029/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sâm, Quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, giữ chức Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ và tiếp tục kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Trước đó, từ ngày 13-9, ông Nguyễn Hồng Sâm, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ.