Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ Năm, 14-02-2019, 10:09
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Sáng 13-2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2019. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền của Quân ủy T.Ư đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Trong năm, đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đề án, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; kịp thời định hướng tư tưởng, thống nhất dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thời gian qua, trong đó, Quân đội luôn là lực lượng đi đầu đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP năm 2019, đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, tăng thời lượng các chương trình, mở chuyên mục mới, cải tiến các trang chuyên đề theo hướng chuyên sâu tuyên truyền nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình"; hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; các điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoạt động của bộ đội giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; các sự kiện đối ngoại quốc phòng tiêu biểu; những đóng góp của QĐND Việt Nam trên các diễn đàn song phương, đa phương, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh...

PV